Türkçe |  English  
 

DOKTORA PROGRAMLARI:

TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI:

 


ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNE GÖRE

 


TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,

 • En çok 3 yarıyıllık süre sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan,  

 • Eğitim süresi sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00`ın altında olan

 öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 


TEZLİ YÜKSEKLİSANS PROGRAMLARINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,

 • Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan,  

 • Dört yarıyıl sonunda genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00’ ın altında olan

 • Azami süreler (6 yarıyıl) içerisinde tez savunmasına girmeyen

 • Tez savunma sınavında tezi başarısız bulunarak reddedilen,

 • Tez savunma sınavında düzeltme verilmesi halinde ikinci savunmada tezi başarısız bulunan

 • Tez savunma sınavının geçilmesine rağmen, tez yazım kurallarına göre yazılmış ve ciltlenmiş 3 nüsha tezin Enstitüye teslim edilmemesi vd. tez teslim koşullarının yerine getirilmemesi durumunda azami süresinin dolması halinde,

 • Programını süresi içinde tamamlayamayan,

 öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

 


DOKTORA PROGRAMINDAN KAYIT SİLİNME DURUMLARI

 

 • Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre sonunda başarılı olamayan,

 • En az ders yükünü (kredili derslerini) 4 yarıyılda başarıyla tamamlayamayan,

 • Süresi içinde ders yükünü tamamlamasına rağmen, genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,00`ün altında olan,

 • Doktora tez çalışması ile ilgili ders notunun, üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız (YZ) olması,

 • Tezi, jüri tarafından reddedilen,

 • Tez savunma sınavında düzeltme verilmesi halinde ikinci savunmada tezi başarısız bulunan, 

 • Doktora yeterlik sınavında ikinci kez başarısız olan,

 • Tez önerisi ikinci kez reddedilen,  

 • Tez izleme komitesince üstü üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencilerin,

 • Programını süresi içinde tamamlayamayan,

 • Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını 12 yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan,

 • Tez savunma sınavının geçilmesine rağmen, tez yazım kurallarına göre yazılmış ve ciltlenmiş 3 nüsha tezin Enstitüye teslim edilmemesi vd. tez teslim koşullarının yerine getirilmemesi durumunda azami süresinin dolması halinde,

öğrencinin yükseköğretim kurumu ile ilişiği kesilir.

 

 


Lisansüstü Online Başvuru Sistemi
Öğrenci Bilgi Sistemi
Haftalık Ders Programları
Sınav Programları
Mezun Bilgi Sistemi
Öğrenci/Aday Öğrenci
7/24 Kütüphane
YÖK Tez Veri Merkezi
EOBS
Uzaktan Eğitim Sistemine Giriş
Enstitü Öğrenci Anketleri
Kullanıcı Girişi
Şifremi unuttum


Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü