Türkçe |  English  
 
MEVZUAT

B. E. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (GÜNCEL)
B. E. Ü. Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Usul ve Esasları
B.E.Ü. Engelli Öğrenciler Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi
B.E.Ü.Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi
B.E.Ü.İnsan Araştırmaları Etik Kurulu Yönergesi
B.E.Ü.Verilecek Diploma, Mezuniyet ve Diğer Belgelerin Düz. Es.İlişkin Yönetmelik
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YAYIN YÖNERGESİHTML
Lisans Üstü Eğitim Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği
Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortamda Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge
Özel Öğrencilik Yönergesi
Program Açma ve Yürütme İlkeleri
Tez Çalışması Orjinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları
Tez Yazım ve Basım Yönergesi
Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği
YÖK 100/2000 Doktora Bursu Usul ve Esaslar
Yurt Dışından Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesi
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
Zonguldak SMMMO İle Üniversitemiz Arasında Lisansüstü Eğitim Öğretim ve İş Birliği Protokolü
Önceki Sayfa

Tüm Hakları Saklıdır © 2004 - 2015 BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü